Lär känna Tacticus bättre!

 Personal

 
På Tacticus har vi lång och bred erfarenhet av att analysera, initiera, leda och genomföra projekt i kombination med affärssystem, såsom Infor M3, Microsoft Dynamics AX och QlikView.